Aktualności

Testowy news dla ED1ROK

Testowy news dla ED1ROK

Literatura piękna i medycyna - program konferencji

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski

Studium Języków Obcych

oraz

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales”

Kolegium Artes Liberales

zapraszają na konferencję naukową

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Egzaminy językowe SJO WUM we współpracy z IFMSA Poland oddział Warszawa

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział Warszawa zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 23 do 24 stycznia 2014 na naszej uczelni. Egzamin ustny przeprowadzony zostanie przez wykładów SJO WUM.

Konferencja naukowa

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Konferencja naukowa

(13-14 listopada 2014 r.)

 

Egzaminy językowe Studium Języków Obcych WUM we współpracy ze SCORE/SCOPE

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział w Warszawie zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 2 do 6 grudnia 2013 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Centrum Dydaktyczne). Egzamin ustny przeprowadzony będzie przez wykładów SJO.

Zapisy na fakultety z języków obcych I WL

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-13 października 2013 będą prowadzone zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów I Wydziału Lekarskiego. Zajęcia z języka specjalistycznego (60 h) odbywać się będą raz w tygodniu (90 min.) w semestrze zimowym i letnim.

Ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów WF

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 września 2013 ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Zajęcia z języka specjalistycznego (60 h) odbywać się będą raz w tygodniu (90 min.) w semestrze zimowym i letnim.

Ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów II WL

Uprzejmie informujemy, że dnia 11 września 2013 ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów II Wydziału Lekarskiego. Zajęcia z języka specjalistycznego (60 h) odbywać się będą raz w tygodniu (90 min.) w semestrze zimowym i letnim.

Ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów WNoZ

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 września 2013 ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu. Zajęcia z języka specjalistycznego (60 h) odbywać się będą raz w tygodniu (90 min.) w semestrze zimowym i letnim.

Studium Języków Obcych poszukuje lektora języka angielskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór na lektorów specjalistycznego języka angielskiego do Studium Języków Obcych. Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie SJO do 12 lipca 2013 roku.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat.