Aktualności

Literatura piękna i medycyna - program konferencji

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski

Studium Języków Obcych

oraz

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales”

Kolegium Artes Liberales

zapraszają na konferencję naukową

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Egzaminy językowe SJO WUM we współpracy z IFMSA Poland oddział Warszawa

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział Warszawa zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 23 do 24 stycznia 2014 na naszej uczelni. Egzamin ustny przeprowadzony zostanie przez wykładów SJO WUM.

Konferencja naukowa

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Konferencja naukowa

(13-14 listopada 2014 r.)

 

Egzaminy językowe Studium Języków Obcych WUM we współpracy ze SCORE/SCOPE

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział w Warszawie zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 2 do 6 grudnia 2013 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Centrum Dydaktyczne). Egzamin ustny przeprowadzony będzie przez wykładów SJO.

Zapisy na fakultety z języków obcych I WL

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-13 października 2013 będą prowadzone zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów I Wydziału Lekarskiego. Zajęcia z języka specjalistycznego (60 h) odbywać się będą raz w tygodniu (90 min.) w semestrze zimowym i letnim.

Ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów WF

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 września 2013 ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Zajęcia z języka specjalistycznego (60 h) odbywać się będą raz w tygodniu (90 min.) w semestrze zimowym i letnim.

Ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów II WL

Uprzejmie informujemy, że dnia 11 września 2013 ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów II Wydziału Lekarskiego. Zajęcia z języka specjalistycznego (60 h) odbywać się będą raz w tygodniu (90 min.) w semestrze zimowym i letnim.

Ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów WNoZ

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 września 2013 ruszyły zapisy na fakultety z języków obcych dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu. Zajęcia z języka specjalistycznego (60 h) odbywać się będą raz w tygodniu (90 min.) w semestrze zimowym i letnim.

Studium Języków Obcych poszukuje lektora języka angielskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór na lektorów specjalistycznego języka angielskiego do Studium Języków Obcych. Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie SJO do 12 lipca 2013 roku.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat.

Nowa publikacja wykładowców SJO WUM

Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poleca podręcznik akademicki do nauki specjalistycznego języka angielskiego English for Beauty Therapists autorstwa Tamary Gotowickiej i Zofii Patoki, wydany nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.