Aktualności

Fakultety z języków obcych na Wydziale Farmacji

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 studenci Wydziału Farmacji moga zapisywać się również na fakultety z języków obcych. W roku bieżącym utworzone zostaną dwie grupy z języka niemieckiego oraz po jednej z języka rosyjskiego i francuskiego. Wszystkie fakultety trwają dwa semestry (60h).

Zapisy na fakultety z języków obcych na I oraz II Wydziale Lekarskim

Uprzejmie informujemy, że zapisy na fakultety z języków obcych w semestrze zimowym 2014/2015 odbywać się będą dla studentów I oraz II Wydziały Lekarskiego drogą elektroniczną przez portal SSL-VPN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach od 2 do 10 października 2014 roku.

Zapisy na fakultety z języka angielskiego - Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Uprzejmie informujemy, że student Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ma prawo do skorzystania z 15 godzin lektoratu j. angielskiego w ramach zajęć fakultatywnych. W roku akademickim 2014-2015 oferta Studium jest kierowana do studentów obecnego III roku WL-D, gdyż jest kontynuacją programu zakończonego na drugim roku nauczania.

Kursy języków obcych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W roku akademickim 2014/2015 Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy ze Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uruchomił serię kursów z języków obcych. Do wyboru mają Państwo języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, turecki, szwedzki oraz norweski.

Literatura piękna i medycyna - program konferencji

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski

Studium Języków Obcych

oraz

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales”

Kolegium Artes Liberales

zapraszają na konferencję naukową

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Egzaminy językowe SJO WUM we współpracy z IFMSA Poland oddział Warszawa

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział Warszawa zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 23 do 24 stycznia 2014 na naszej uczelni. Egzamin ustny przeprowadzony zostanie przez wykładów SJO WUM.

Konferencja naukowa

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Konferencja naukowa

(13-14 listopada 2014 r.)

 

Egzaminy językowe Studium Języków Obcych WUM we współpracy ze SCORE/SCOPE

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział w Warszawie zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 2 do 6 grudnia 2013 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Centrum Dydaktyczne). Egzamin ustny przeprowadzony będzie przez wykładów SJO.

Studium Języków Obcych poszukuje lektora języka angielskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza nabór na lektorów specjalistycznego języka angielskiego do Studium Języków Obcych. Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie SJO do 12 lipca 2013 roku.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat.

Nowa publikacja wykładowców SJO WUM

Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poleca podręcznik akademicki do nauki specjalistycznego języka angielskiego English for Beauty Therapists autorstwa Tamary Gotowickiej i Zofii Patoki, wydany nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.