Aktualności

Lektor języka angielskiego

Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

poszukuje

lektora specjalistycznego języka angielskiego

w wymiarze ½ etatu (4 stanowiska)

 

 

Egzaminy językowe SJO WUM we współpracy z IFMSA Poland oddział Warszawa

Jak co roku Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział w Warszawie zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 1 do 5 grudnia 2014 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Centrum Dydaktyczne).

SJO poszukuje lektorów języka polskiego jako obcego

Studium Języków Obcych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza nabór na lektorów języka polskiego jako obcego

Fakultety z języków obcych na Wydziale Farmacji

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 studenci Wydziału Farmacji mogą zapisywać się również na fakultety z języków obcych. W roku bieżącym utworzone zostaną dwie grupy z języka niemieckiego oraz po jednej z języka rosyjskiego i francuskiego. Wszystkie fakultety trwają dwa semestry (60h).

Zapisy na fakultety z języków obcych na I oraz II Wydziale Lekarskim

Uprzejmie informujemy, że zapisy na fakultety z języków obcych w semestrze zimowym 2014/2015 odbywać się będą dla studentów I oraz II Wydziały Lekarskiego drogą elektroniczną przez portal SSL-VPN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach od 2 do 10 października 2014 r.

Zapisy na fakultety z języka angielskiego - Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Uprzejmie informujemy, że student Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ma prawo do skorzystania z 15 godzin lektoratu j. angielskiego w ramach zajęć fakultatywnych.

Kursy języków obcych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W roku akademickim 2014/2015 Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy ze Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uruchomił serię kursów z języków obcych. Do wyboru mają Państwo języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański, turecki, szwedzki oraz norweski.

Literatura piękna i medycyna - program konferencji

Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski

Studium Języków Obcych

oraz

Uniwersytet Warszawski – Wydział „Artes Liberales”

Kolegium Artes Liberales

zapraszają na konferencję naukową

Egzaminy językowe SJO WUM we współpracy z IFMSA Poland oddział Warszawa

Studium Języków Obcych WUM oraz IFMSA Poland oddział Warszawa zapraszają wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktyki wakacyjne lub naukowe na egzaminy językowe, które odbędą się w dniach od 23 do 24 stycznia 2014 r. na naszej uczelni.

Konferencja naukowa

LITERATURA PIĘKNA I MEDYCYNA

Konferencja naukowa

(13-14 listopada 2014 r.)